CME Åkeri AB

Historia

Fundament

Erwing Ericsson

1944 gav sig Erwing Ericsson ut på en resa som skulle lägga grunden för en blomstrande transportverksamhet. Han köpte en gård strax utanför Klippan och därmed började historien om ”Erwing Ericsson Åkeri”. Inledningsvis var företagets primära fokus att transportera jordbruksprodukter, för att tjäna det lokala jordbrukssamhället.
Historia

Historien om CME Åkeri

1944

Erwing Ericsson köper en gård utanför Klippan och startar "Erwing Ericsson Åkeri". Transporterna är huvudsakligen jordbruksprodukter.

1980

Erwings sonen Christer tar över åkeriet och byter namn på företaget till "Christer Ericssons Åkeri". Christer inleder samarbete med "Klippanfrakt" dagens " Cliffton". Åkeriet går från att främst köra jordbruksprodukter till att även köra torv.

1988

Börjar åkeriet som första åkeri i Sverige att använda "walking floor". Detta är speciella flak som göra att det går lätt att lossa i trånga och låga lokaler som förekommer hos många trädgårdsmästare. Detta slog väl ut och blev en av anledningarna till att vi valde att specialisera oss just på torvtransporter.

1994

avslutas samarbetet med " Cliffton" och istället inleds ett samarbete med "Hasselfors Garden AB", vilket än i dag är en kund till åkeriet.

2002

Börjar Erwings barnbarn Magnus att jobba i företaget och i samband med detta utökas åkeriet med ytterligare en bil.

2015

Ombildas "Christer Ericssons Åkeri" till CME Åkeri AB"

2020

Togs "CME Åkeri AB" över av Magnus och i samband med det flyttades företaget från Klippan till Örkelljunga eftersom gården Erwing köpte 1944 blivit för trångbodd. Företaget bedriver fortfarande torvtransporter med bland annat hjälp av "Walking Floor " till olika producenter inom torv industrin. Vi kör även jord, lera, gödsel, bark och palltransporter. I dag har åkeriet fyra lastbilar och sammanlagt sex anställda.